2xtipoldeforældre
Hans Mikkelsen (ane 32)

         

Født: 10. marts 1803

Fødeby: Hasselø, Væggerløse sogn, Maribo Amt

Dåb: 11. april 1803 (2. påskedag) - Vaccineret sep. 1807

Faddere: Hans Skrædders hustru i Bruserup. Rasmus Hansen i Radbjerg. Lars Krøl i

Bruserup. Ungkarl Ole Johansen i Væggerløse. Ungkarl Niels Jensen i Fiskebæk

Konfirmeret: ??? 1817

Forældre: Karen Hansen og Mikkel Olsen Dideriksen

Søskende: Else (1804 - død), Ole (1805), Lars (1806), Else (1809 - død), Else (1810),

Maren (1813)

Gift: 23. september 1836 i Væggerløse Kirke

Forlover: Lars Rasmussen Strange. Michel Kaare.

Kone: Dorthe Nielsdatter

Børn: Jens (1829), Karen (1833), Mikkel (1835), Maren (1837), Niels (1839 - død),

Grethe (1842), Niels (1844), Lars (1846), Rasmus (1848), Ole (se ane 16)

Erhverv: Smed og gårdejer på Hasselø

Død: 8. december 1859 (begravet 14. december 1859 - 56 år gammel. Død af  brystsvaghed, muligvis tuberkulose eller lungebetændelse)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk

 

Notat: Har været gift før med Maren Jensdatter g. 1827, men hun døde i 1835. De fik

børnene; Jens, Karen og Mikkel. Hans blev kaldt Hans Smed. Hans byggede en gård på

Hasselø, som senere blev nedlagt i 1868, for dernæst at blive opbygget igen et andet

sted. Den ligger i dag på Hasseløvej 121, og blev videreført af hans søn, Mikkel

Hansen.

     

     

Dorthea Nielsdatter (ane 33)

       

Født: 14. juni 1815

Fødeby: Hasselø, Væggerløse sogn, Maribo Amt

Dåb: 9. juli 1815 i Væggerløse Kirke

Faddere: Gårdmand Rasmus Andersen's hustru i Væggerløse, Skolelærer Michel Kaare

på Hasselø, Gårdmand Niels Rasmussen Jansen

Konfirmeret: ??? 1830 i Væggerløse Kirke

Forældre: Karen Rasmusdatter og Niels Larsen

Søskende: Lars (1816)

Gift: 23. september 1836 i Væggerløse Kirke

Mand: Hans Mikkelsen

Børn: Maren (1837), Niels (1839 - død), Grethe (1842), Niels (1844), Lars (1846),

Rasmus (1848), Ole (se ane 16)

Død: 4. februar 1869 (begravet 9. februar 1869 fra Væggerløse Kirke - 54 år gammel. Død af gastrisk feber, også kaldet Tyfus)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk


Notat: Blev konfirmeret sammen med Bertel Rasmussens kone, Bodil.

 

 

 

Bertel Rasmussen (ane 34)

     

Født: 29. november 1819

Fødeby: Bruserup, Væggerløse sogn, Maribo Amt

Dåb: 23. januar 1820 i Væggerløse Kirke

Faddere: Gårdmand Niels Jeppesen fra Marrebæk, Lars Nielsen Kobbermagle, Bruserup, Gårdmand Peder Larsen Krøl

Konfirmeret: ??? 1834  i Væggerløse Kirke

Forældre: Rasmus Borchersen og Karen Bertelsen

Søskende: Maren (1812 - død), Maren (1814), Poul (1816), tvillinger Kirsten og

Margrethe (1822) og Lars (1825)

Gift: 14. april 1848 i Væggerløse Kirke

Forlover: Jørgen Mathiasen og gårdejer Hans ?

Kone: Bodil Pedersdatter

Børn: Peder (1848), Karen (1849), Margrethe (1853), Bodil (se ane 17)

Erhverv: Husmand i Marrebæk

Død: 25. august 1903 (Begravet 28. august 1903 fra Væggerløse Kirke - 83 år gammel. Død af et slagtilfælde)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk

 

Notat: Var tjenestekarl hos Anders Mortensen i 1834 i Marrebæk. Indkaldt til

krigstjeneste i 1850. Deltog i slaget ved Isted den 25. juli 1850. Fik overrakt

Dannebrogsordenen. Var tjenestekarl hos Hans Larsen i 1840.


 

Bodil Pedersdatter (ane 35)

     

Født: 30. juni 1816

Fødeby: Radbjerg, Væggerløse sogn, Maribo Amt

Dåb: 21. juli 1816 i Væggerløse Kirke

Faddere: Gårdmand Michel Kruse? Gårdmand Hans Hansen, Radbjerg og gårdmand Peder Olesen

Konfirmeret: ??? 1830 i Væggerløse Kirke

Forældre: Karen Olesdatter og Peder Larsen

Søskende:

Gift: 14. april 1848 i Væggerløse Kirke

Mand: Berthel Rasmussen

Børn: Peder (1848), Karen (1849), Margrethe (1853), Bodil (se ane 17)

Død: 31. august 1905 (Begravet 4. september 1905 fra Væggerløse Kirke af sognepræsten - 89 år gammel)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk

 

Notat: Var tjenestepige hos Peder Nielsen i Bøtø i 1834. Blev konfirmeret sammen med Hans Mikkelsens kone, Dorthea

 

 

Jens Hansen Clausen (ane 36)

       

Født: 10. november 1794

Fødeby: Vålse, Vålse sogn, Maribo Amt

Dåb: 16. november 1794 i Vålse Kirke

Faddere: Jens Lollike, Morten Brot, Jacob Mortensen, Karen Hansdatter, Margrethe Larsdatter, Ellen Dreisen, Kirsten Larsdatter

Konfirmeret: Kunne ikke findes, muligvis i 1808 i Vålse Kirke

Forældre: Bodil Mortensdatter og Hans Nielsen Hugge (opkaldt efter hans gård "Hugge")

Søskende: Niels (1788), Hans (1798)

Gift: 20. oktober 1826 i Vålse Kirke

Forlover: Lars Rasmussen og Niels Andersen, begge af Vålse

Kone: Johanne Hansdatter

Børn: Hans (1827), Karen (1828), Hans (1830), Johanne (1831), Rasmus (1834),

Morten (se ane 18), Anne (1840), Lars (1844), Bodil (1846)

Erhverv: Gårdejer i Vålse

Død: 21. september 1857 (begravet 25. september 1857 - 62 år gammel)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk

 

Notat:

 


Johanne Hansdatter (ane 37)

     

Født: 2. juli 1804

Fødeby: Vålse, Vålse sogn, Maribo Amt

Dåb: 29. juli 1804 i Vålse Kirke

Faddere: Hans Mortensen, Peder Hansen, Peder Jørgensen, Karen Rasmusdatter, Maren

Jørgensdatter

Konfirmeret: ??? 1819 i Vålse Kirke

Forældre: Karen Jørgensdatter og Hans Clausen Skovbye

Søskende: Peder (1793), Inger (1796), Jørgen (1801), Anna Marie (1808)

Gift: 20. oktober 1826 i Vålse Kirke

Mand: Jens Hansen 

Børn: Hans (1827), Karen (1828), Hans (1830), Johanne (1831), Rasmus (1834), Morten

(se ane 18), Anne (1840), Lars (1844), Bodil (1846)

Død: 25. januar 1858 (begravet 30. januar 1858 fra Vålse Kirke - 53 år gammel)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk

 

Notat: 

 

 

Hans Hansen (ane 38)

     

Født: 11. juni 1806

Fødeby: Nr. Vedby, Nørre Alslev, Falster

Dåb: 15. juni 1806 i Nr. Vedby Kirke

Faddere: Frans Larsen, Ellen....? Johanne Hansdatter

Konfirmeret: Konfirmation kunne ikke findes, muligvis i Nr. Vedby kirke i 1820

Forældre: Inger Malene Pedersdatter og Hans Jacobsen

Søskende: Anne Margrethe (1809) og Karen (1810)

Gift: 29. december 1832 i Vålse Kirke

Forlover: Hans Jacobsen og Hans Jørgensen af Vålse

Kone: Bodil Cathrine Hansdatter

Børn: Hans (1833 - død), Hans (1834), Rasmus (1837 - død), Lars (1841), Rasmus

(1844), tvillingerne Hansine (se ane 19) og Lars (1848)

Erhverv: Daglejer/husmand

Død: 14. september 1847 (begravet 19. september 1947 fra Vålse Kirke - 41 år gammel, død af halsbetændelse)

Kilde: Diverse opslag fra Arkivlieronline.dk

 

Notat:

 


Bodil Cathrine Hansdatter (ane 39)

     

Født: 9. marts 1813

Fødeby: Mygget, Nørre Alslev, Falster

Dåb: 15. april 1813 i Vålse Kirke

Faddere: Lars Poulsen, Simon Madsen, Maren Olsdatter, Margrethe Larsdatter og Anne Sophie Gotfreidsdatter

Konfirmeret: ??? 1827 i Vålse Kirke

Forældre: Anna Hansdatter og Hans Hansen Wirke

Søskende: Maren Lisbeth (1816), Rasmus (1819)

Gift: 29. december 1832 i Vålse Kirke

Mand: Hans Hansen

Børn: Hans (1833 - død), Hans (1834), Rasmus (1837 - død), Lars (1841), Rasmus

(1844), tvillingerne Hansine (se ane 19) og Lars (1848)

Død: 15. november 1902 (Begravet 20. november 1902 fra Vålse Kirke - 89 år

gammel)

Kilder: Diverse opslag fra Arkivalieronline.dk

 

Notat: Bodil giftede sig igen den 9. juli 1848 med Anders Mathiesen. Bodil tjenede hos

skovridder Jochum Hendrich Bech i Redslev Skovhuse i 1832 lige inden hun blev gift.

Det er muligvis Maribo, Lollands Sønder, Tillitze, Rævitze, skovridderbolig, 39, FT 1834.

Bodil var et fattiglem og boede de sidste år hos datteren Hansine. 

 

 

Udarbejdet af Jeanette Andersen, født Hansen

© 1994-2020

 

 

Senest ændret: 29. august 2020