Bruserup
GÅRDEJERSKAB


Gård nr. 1, matr.nr. 8a, Gl. Landevej 112, Bruserup ?


?-1669       Hans Laursen

1669-1693 Morten Hansen Jyde, søn

1693-1701 Laurs Mortensen, søn

1701-1707 Peder Mortensen, søn af Morten Hansen Jyde

1707-1721 Lars Mortensen

1721-?       Ole Pedersen

? - 1729     Niels Olsen Hugge

1729-?       Hans Jørgensen

1752-1761 Jens Madsen

1761-1801 Ole Nielsen Kock

1801-1834 Peder Madsen Kock, gifter sig med datter af Ole

1834-1845 Ane Margrethe Rasmusdatter

1845-1860 Christian Brodersen, søn

1860-1880 Jens Jørgensen

1880-1890 Hanne Margrethe Jørgensen

1890-1911 Jørgen Jensen, søn

1911-1921 ?

1921-1925 Marie Jensen, datter

1925-1930 Viggo Jensen, søn


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 1, FT1787 gård nr. 1, FT1801 gård nr. 2, FT1834 gård nr. 1, FT1840 gård nr. 1,

FT1845/FT1850 gård nr. 14, FT1855/FT1860 gård nr. 5, FT1870 gård nr. 15, FT1880 gård nr. 8, FT1890 gård

nr. ?, FT1901 matr.nr. 8a


Gård nr. 2, matr.nr. 3a, Bruserup Strandvej 2, Bruserup ?, Tranemosegaard


1685-1696  Anders Væver

1696-?        Laurs Nielsen

?-1701        Lars Rasmussen/Herman Mortensen

1701-1734  Rasmus Hansen

1734-1787  Hans Rasmussen, søn

1787-1834  Niels Hansen, søn

1834-1840  Lars Nielsen, søn

1840-1855  Ane Hansdatter

1855-1876  Hans Larsen Kobbernagel, søn

1876-1930  Hans Nielsen, gifter sig med datter af Hans Larsen


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 2, FT1787 gård nr. 2, FT1801/FT1834 gård nr. 3, FT1840 gård nr. 5, FT1845 gård

nr. 15, FT1850 gård nr. 12, FT1855/FT1860 gård nr. 6, FT1870 gård nr. 14, FT1880 gård nr. 9, FT1890 gård

nr. ?, FT1901-FT1930 matr.nr. 3aGård nr. 3, matr.nr. 7a, Gl. Landevej 104, Bruserup ? Nøddebogaard ?


?-1693        Peder Rasmussen

1693-?        Hans Mortensen, søn af Morten Hansen fra gård nr. 1

?-1723        Mikkel Hansen, søn

1723-1754  Rasmus Olsen

1754-?        Niels Rasmussen, søn

?-1764        Hans Nielsen, søn

1764-?        Lars Jensen

?-1765        Lars Hansen

1765-1787  Christopher Olsen

1787-1801  Jeppe Hansen

1801-1834  Lars Pedersen

1834-1850  Peder Larsen, søn

1850-1855  Niels Larsen

1855-1880  Peder Jensen

1880-1916  Rasmus Hansen Krøl, gifter sig med datter af Peder Jensen

1916-1921  H. P. Richard

1921-1930  Aage Werlin Hessellund


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 3, FT1787 gård nr. 3, FT1801/1834 gård nr. 4, FT1840 gård nr. 6, FT1845 gård

nr. 4, FT1850 gård nr. 5 FT1855 gård nr. 10, FT1860 gård nr. 9, FT1870 gård nr. 1, FT1880 gård nr. 15,

FT1890 gård nr. ?, FT1901FT1930 matr.nr. 7a


Gård nr. 4, matr.nr. 6a, Bruserup ? Folmersminde ?


?-1695        Laurs Rasmussen

1695-?        Jens Jeppesen

?-1745        Ole Frederiksen

1745-1787  Jens Hansen

1787-1834  Ole Jensen, søn

1834-1845  Jens Olsen, søn

1845-1880  Jens Jensen Folmer/Falmer, søn

1880-1906  Niels Peder Juul, gifter sig med datter til Jens Jensen

1906-1916  ?

1916-1930  Jenny Juul, datter


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 4, FT1787 gård nr. 4, FT1801/FT1834 gård nr. 5, FT1840 gård nr. 4, FT1845 gård

nr. 12, FT1850 gård nr. 10, FT1855/FT1860 gård nr. 2, FT1870 gård nr. 17, FT1880 gård nr. 5, FT1890 gård

nr. ?, FT1901-FT1930 matr.nr. 10a


Gård nr. 5, matr.nr. ? Bruserup


?-1688        Niels Kiempe

1688-1701  Niels Nielsen Jyde

1701-1706  Peder Jørgensen

?-1711        Peder Jeppesen

1711-1723  Hans Olsen (Hans Hvid?)

1723-1758  Jørgen Nielsen Surden

1758-1763  Peder Hansen

1763-1801  Ole Skrædder

1801-1834  Hans Olsen, søn

1834-1870  Peder Hansen, søn

1870-1880  Hans Frederik Rasmussen


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 5, FT1787 gård nr. 5, FT1801 gård nr. 6, FT1834 gård nr. 2, FT1840 gård nr. 14,

FT1845/FT1850 gård nr. 1, FT1855/FT1860 gård nr. 8, FT1870 gård nr. 4, FT1880 gård nr. 16, FT1890 gård

nr. ?, FT1901 matr.nr. ?


Gård nr. 6, matr.nr. 2a?, Gl. Landevej 103?, Bruserup, Ryssegaard?

 

1687-1689  Oluf Pedersen

1689-1695  Peder Kiempe

1695-1706  Peder Jeppesen/Laurs Pedersen

1706-1721  Peder Hansen Clausen

1721-1729  Lars Jensen

1729-1749  Jeppe Rasmussen

1749-?        Hans Pedersen

?-1834        Lars Hansen Rysse

1834-1840  Rasmus Pedersen

1840-1896  Johan Ludvig Boethel, gifter sig med datter af Rasmus Pedersen

1896-1921  Johannes Olsen

1921-1925  Marie Olsen, datter

1925-1930  Aage Olsen, søn


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 6, FT1787 gård nr. 6, FT1801 gård nr. 8, FT1834 gård nr. 6, FT1840 gård nr. 2,

FT1845 gård nr. 13, FT1850 gård nr. 15, FT1855/FT1860 gård nr. 3, FT1870 gård nr. 16, FT1880 gård nr. 6,

FT1890 gård nr. ?, FT1901-1930 matr.nr. 2a


Gård nr. 7, matr.nr. ?, Bruserup


?-1687        Morten Hansen/Oluf Persen

1687-1694  Rasmus Olsen

1694-1697  Christen Mogensen

1697-1702  Rasmus Mortensen

1702-1712  Peder Jeppesen

1712-?        Peder Dideriksen

?-1758        Ole Jørgensen

1758-1763  Peder Olsen, søn

1763-1834  Hans Pedersen Dideriksen, søn

1834-1870  Anders Simonsen

1870-1880  Maren Kristoffersdatter

1880-?        Peder Hansen


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 7, FT1787/FT1801/FT1834 gård nr. 7, FT1840 gård nr. 15, FT1845 gård nr. 11,

FT1850 gård nr. 13, FT1855/FT1860 gård nr. 1, FT1870 gård nr. 13, FT1880 gård nr. 1, FT1890 gård nr. ?,

FT1901 matr.nr. ?


Gård nr. 8, matr.nr. 5a, Bruserup Strandvej 5, Bruserup ? Skovgaard,


?-1701        Rasmus Mortensen/Jens Jeppesen

1701-1707  Anders Povelsen

1707-?        Peder Mortensen

?-1714        Peder Larsen Krogh

1714-?        Michel Hansen

?-1761        Niels Rasmussen

1761-1801  Niels Rasmussen Korte

1801-1834  Niels Nielsen, søn

1834-1840  Hans Pedersen

1840-1845  Lisbeth Hansdatter

1845-1880  Lars Hansen, søn

1880-1901  Ane Kirstine Hansdatter

1901-1930  Niels Hansen, søn


Kilder: Fæsteprot. gård nr. 16, FT1787 gård nr. 16, FT1801 gård nr. ?, FT1834 gård nr. 18, FT1840 gård nr.

24, FT1845/FT1850 gård nr. 23, FT1855 gård nr. 21, FT1860 gård nr. 24, FT1870 gård nr. ?, FT1880 gård nr.

3, FT1890 gård nr. 1, FT1901 matr.nr. 10a


Gård nr. 9?, matr.nr. 1a/8d, Bruserupvej 1B, Bruserup, Bruserupgaard ?


1870-1890  Ole Krol

1890-1903  Jens Peder Mortensen

1903-1911  Viktor Clausen

1911-1930  Hans Peter Petersen


Kilder: Fæsteprot. gård nr. ?, FT1787/FT1801/FT1834/FT1840/FT1845/FT1850/FT1855/FT1860/FT1870 

/FT1880 gård nr. ?,  gård nr. 6, FT1901 matr.nr. 8d?
 

Udarbejdet af Jeanette Andersen, født Hansen

© 1994-2020
Senest ændret: 15.marts 2020